Akkreditering

Søknadsfrist for akkreditering til Slottsfjell var 2. juli. Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet.

Lenke til skjema for registrering finner du nederst på siden. Bedrifter som skal søke om flere akkrediteringer bes gjøre dette samlet og oppgi en felles kontaktperson for alle søknadene. Du kan velge registrer flere for å legge inn flere søknader samtidig.

Skriv en kort begrunnelse for hvorfor du søker om akkreditering i infofeltet.

Presse som har vært akkreditert tidligere: det er en forutsetning at dere sender oss kopi av tidligere reportasjer/dekning. I skjemaet kan dere legge ved lenke til tidligere publisert omtale av Slottsfjell. Fysisk materiell kan lastes opp som egne filer. 

På grunn av stor pågang av akkrediteringssøknader vil vi kun behandle pressesøknader fra frilansere som kan dokumentere gitte oppdrag fra medier/publiseringsplan.

Det er 20 års aldersgrense på presseområdet, søkere under 20 år som får godkjent akkrediteringssøknaden vil derfor ikke få tilgang til presseområdet.

Gå hit for å søke om akkreditering til Slottsfjell 2015

Facebook kommentarer

Legg igjen en kommentar

Fyll ut felt market med *.