Akkreditering

Stemningsbilde-07-foto-Christian-Roth-Christensen

Det er nå åpnet for å søke om akkreditering til Slottsfjell 2014. Skjema for registrering finner du nederst på siden. Bedrifter som skal søke om flere akkrediteringer bes gjøre dette samlet og oppgi en felles kontaktperson for alle søknadene. Du kan velge registrer flere for å legge inn flere søknader samtidig.

Skriv en kort begrunnelse for hvorfor du søker om akkreditering i infofeltet. Presse som har vært akkreditert tidligere: det er en forutsetning at dere sender oss kopi av tidligere reportasjer/dekning (mange sendte dette rett til pressesjef Siri N. Moen i fjor og dette holder. Men har du eller din redaksjon ikke gjort det, må dette legges ved søknaden). Her kan du legge ved link til tidligere publisert omtale av Slottsfjell. Fysisk materiell kan lastes opp som egne filer.

Søknadsfrist for akkreditering til Slottsfjell er 1. juli. Søknader som kommer inn etter 1. juli vil ikke bli behandlet.

På grunn av stor pågang av akkrediteringssøknader vil vi kun behandle pressesøknader fra frilansere som kan dokumentere gitte oppdrag fra medier/publiseringsplan.

Det er 20 års aldersgrense på presseområdet, søkere under 20 år som får godkjent akkrediteringssøknaden vil derfor ikke få tilgang til presseområdet.

Akkrediteringsboden har følgende åpningstider:

Onsdag 16. juli kl 12.o0 – 18.00
Torsdag 17. juli kl. 11.00-23.00
Fredag 18. juli kl.11.00-23.00
Lørdag 19. juli kl. 11.00-22.00

Søk om akkreditering her