Info for funksjonshemmede

Det kommer oppdatert informaskjon om festivalområdet, innganger og annet – noe nærmere festivalen.
Slottsfjell legger forholdene til rette så godt som mulig slik at alle kan få en flott festivalopplevelse. Følg med her for oppdateringer for Slottsfjell 2015.

Billetter, ledsagerbevis og inngang til festivalen

Funksjonshemmede som skal på festivalen kan hente ut sine festivalbånd i forkant i Stoltenbergparken.
Etter festivalstart, torsdag kl 12, får du de ved HC-inngangen i Peder Lagmannsgate.

Vi aksepterer ledsagerbevis.

Samme ledsager som skal ha festivalbånd og følge inn på festivalområdet må møte personlig og sammen med den han/hun skal følge inn på festivalområdet. Ledsagers billett gjelder en dag, altså må dere gjøre det samme neste festivaldag dere eventuelt skal inn.

Alle billetter må veksles inn i armbånd, kun armbånd gir gyldig adgang inn til festivalområdet.

Inngang: Øverst i Peder Lagmannsgate ved Seterkafeen.

Tilgang til Urørtscenen, Kastellscenen, Campingvognene og Tårnlunden vil være tilgjengelig for funksjonshemmede. Egen informasjon gis ved ankomst første gang.

Kongescenen/Baglerscenen
Her er det en rampe for rullestolbrukere og andre funksjonshemmede slik at alle kan nyte konsertene på Kongescenen. Det er også plass til én venn/ledsager på rampen. Dersom du trenger noe å sitte på, må dette medbringes. Vi kan ikke holde av eller reservere plasser.

De andre scenene
Ta kontakt med ansvarlig på hovedrampen ved forflytning til Baglerscenen og Kastellscenen. Det er viktig å beregne god tid ved forflytning til Kastellscenen fra de andre scenene da du må forflytte deg på baksiden av fjellet og opp, en vakt kan være med å vise vei dersom det er ønskelig.

Toalett
Tilgjengelige HC-toalett vil være ved Seterkafeen (ved inngangen) og oppe på fjellet. Toalettene vil være voktet og merket, slik at de ikke brukes av andre enn de som trenger det.

Annen informasjon
Røde Kors vil være tilgjengelige dersom det er behov for helsepersonell.

 


Kjøp billett nå!