Info for funksjonshemmede

Slottsfjell legger forholdene tilrette så godt som mulig slik at alle kan få en flott festivalopplevelse. I år vil det komme noen små endringer. Følg med her for oppdateringer for Slottsfjell 2014.

Vi har de siste årene forsøkt å tilrettelegge bedre for funksjonshemmede.

Ledsagerbevis
Vi aksepterer ledsagerbevis. Kortinnehaver kjøper én billett og én ledsager kan være gratis følge. Billett veksles inn for armbånd ved inngangen ved Slottsfjellmuseet, her må ledsagerbevis vises for at ledsager skal få bånd og komme gratis inn. Alle billetter må veksles inn i armbånd, det er dette du trenger for å komme inn på festivalområdet på Slottsfjellet.

Inngang til festivalen
Billetter veksles til armbånd på Farmandstorget dagene før festivalen eller ved egen inngang for funksjonshemmede ved Seterkafeen. Inngang vil så være via Seterkafeen.

Tilgang til Urørtscenen, Kastellscenen, Campingvognene og Tårnlunden vil være tilgjengelig for funksjonshemmede. Egen informasjon gis ved ankomst første gang.

Kongescenen/Baglerscenen
Her er det en rampe for rullestolbrukere og andre funksjonshemmede slik at alle kan nyte konsertene på Kongescenen. Det er også plass til én venn/ledsager på rampen. Dersom du trenger noe å sitte på, må dette medbringes. Vi kan ikke holde av eller reservere plasser.

De andre scenene
Ta kontakt med ansvarlig på hovedrampen ved forflytning til Baglerscenen og Kastellscenen. Det er viktig å beregne god tid ved forflytning til Kastellscenen fra de andre scenene da du må forflytte deg på baksiden av fjellet og opp, en vakt kan være med å vise vei dersom det er ønskelig.

Toalett
Tilgjengelige HC toalett vil være ved Seterkafeen (ved inngangen) og oppe på fjellet. Toalettene vil være voktet og merket, slik at de ikke brukes av andre enn de som trenger det.

Annen informasjon
Røde Kors vil være tilgjengelige dersom det er behov for helsepersonell.
Ved dårlig vær gir vi muligheten for å sitte under tak.