Info for funksjonshemmede

Funksjonshemmede som skal på festivalen kan hente ut sine festivalbånd i forkant på Farmandstorget (bod mot taxiholdeplassen).  

Etter festivalstart, torsdag kl 12, får du byttet billetten din i HC-inngangen i Peder Lagmannsgate.

Vi aksepterer ledsagerbevis.

Samme ledsager som skal ha festivalbånd og følge inn på festivalområdet må møte personlig og sammen med den som skal følges inn på festivalområdet. Ledsagers billett gjelder en dag, altså må dere gjøre det samme neste festivaldag dere eventuelt skal inn.

Alle billetter må veksles inn i armbånd, kun armbånd gir gyldig adgang inn til festivalområdet.

Inngang: Øverst i Peder Lagmannsgate mot Seterkafeen.

** Kongescenen**
Ved siden av hovedtribunen på festivalområdet er det en rampe for rullestolbrukere og andre funksjonshemmede slik at alle kan nyte konsertene på Kongescenen. Det er også plass til én venn/ledsager på rampen. Dersom du trenger noe å sitte på, må dette medbringes. Vi kan ikke holde av eller reservere plasser.

**De andre scenene**
Ta kontakt med ansvarlig på hovedrampen ved forflytning til scenene oppe på Fjellet; Kastellscenen og Tårnlunden. Det er viktig å beregne god tid hvis du/dere skal flytte dere til Kastellscenen fra de andre scenene da du må forflytte deg via matbodområdet og ut forbi Slottsfjellskolen og opp veien på baksiden av fjellet, en vakt kan være med å vise vei dersom det er ønskelig.

**Toalett**
Tilgjengelige HC-toalett vil etter all sannsynlighet være bak Kongescenen (sjekk innom disse sidene før festival eller spør når dere går inn). Toalettene vil være voktet og merket, slik at de ikke brukes av andre enn dem som trenger det.

Annet:
Røde Kors vil være tilgjengelige dersom det er behov for helsepersonell. Ta kontakt med vekterne på området eller personell i gul vest for å få bistand. 

Slottsfjell prøver så langt det lar seg gjøre å legge til rette for en god festivalopplevelse for alle. Vi ber imidlertid om forståelse for at festivalen finner sted i ulendt terreng og delvis i et område som er museumsområde; noen begrensninger på tilrettelegging må publikum akseptere.


Kjøp billett nå!