21/05/2010 av Henning Krane

Info for funksjonshemmede

Hvis du er funksjonshemmet og skal på festivalen må du bytte inn billett til bånd i forkant av festivalen. Dette skjer på Farmandstorget, i boden som vender ut mot taxiholdeplassen. Denne er åpen frem til onsdag 13. juli kl 20.00.

Etter festivalstart, onsdag 13. juli, er hovedinnslippet til festivalen ved Slottsfjellmuseet, mellom dagligvareforretningen og museet. Publikummere med nedsatt bevegelsesevne og/eller rullestol bes bytte sin billett til bånd i akkrediteringsboden på parkeringsplassen ved Slottsfjellmuseet og bruke HC-inngangen i Peder Lagmannsgate på grunn av nedsatt fremkommelighet for rullestol ved hovedinnslippet. Her hentes også eventuelle ledsagerbånd ut mot fremvisning av gyldig ledsagerbevis.

Handikappede som har behov for ledsager får utlevert bånd til ledsager i HC-inngangen i Peder Lagmannsgate mot fremvisning av gyldig ledsagerbevis. Ledsager som skal ha festivalbånd må møte personlig og sammen med den som skal følges inn på festivalområdet. Ledsagers billett gjelder én dag, altså må dere gjøre det samme neste festivaldag dere eventuelt skal inn.
Alle billetter må veksles inn i armbånd, da kun armbånd gir gyldig adgang til festivalområdet.

Kongescenen

Ved siden av hovedtribunen på festivalområdet er det en rampe for rullestolbrukere og andre funksjonshemmede – slik at alle kan nyte konsertene på Kongescenen. Det er også plass til én venn/ledsager på rampen, men dersom du trenger noe å sitte på må dette medbringes. Vi kan ikke holde av eller reservere plasser.

Øvrige scener

Ta kontakt med ansvarlig på hovedrampen ved forflytning til scenene oppe på fjellet: Kastellscenen og Tårnlunden. Det er viktig å beregne god tid dersom du/dere skal flytte dere til Kastellscenen fra de andre scenene. Grunnen er at du må forflytte deg via matbodområdet og opp veien forbi Slottsfjellskolen, på baksiden av fjellet. En vakt kan være med og vise vei dersom det er ønskelig.

Toalett

Tilgjengelige HC-toalett finner du bak Kongescenen. Toalettene vil være voktet og merket, slik at de ikke brukes av andre enn de som trenger det.

Annet

Røde Kors vil være tilgjengelige dersom det er behov for helsepersonell. Ta kontakt med vekterne på området eller personell i gul vest for å få bistand.

Slottsfjell prøver så langt det lar seg gjøre å legge til rette for en god festivalopplevelse for alle. Vi ber imidlertid om forståelse for at festivalen finner sted i ulendt terreng og delvis i et museumsområde. Noen begrensninger på tilrettelegging vil derfor kunne forekomme.